दर्ता नं : ७९/२०५४/५५
आज: २०७९-चैत-१० गते, शुक्रबार

Accounts

साधारण बचत खाता (General Saving Account)

- चाहेको जति पनि रकम राख्न र झिक्न सकिने छ ।
- न्यूनतम मौज्दात रु. ५००/- हुनु पर्नेछ ।

कल सेभिङ्ग खाता (Call Saving Account)

- चाहेको जति पनि रकम राख्न र झिक्न सकिने छ ।
- न्यूनतम मौज्दात रु. १०,०००/- हुनु पर्नेछ ।

विशेष बचत खाता (Special Saving Account)

- चाहेको जति पनि रकम राख्न र झिक्न सकिने छ ।
- न्यूनतम मौज्दात रु. ५,०००/- हुनु पर्नेछ ।

सुपर सेभिङ्ग खाता (Super Saving Account)

- चाहेको जति पनि रकम राख्न र झिक्न सकिने छ ।
- न्यूनतम मौज्दात रु. १०,०००/- हुनु पर्नेछ ।

जेष्ठ नागरिक बचत खाता (Senior Citizen Saving Account)

- यस खाता ५० वर्ष भन्दा माथीका जेष्ठ नागरिकहरुले खोल्न सक्ने छन् ।
- न्यूनतम मौज्दात रु. १,०००/- हुनु पर्नेछ ।

नारी बचत खाता (Women Saving Account)

- यस खाता महिलाहरुले खोल्न सक्ने छन् ।
- न्यूनतम मौज्दात रु. १,०००/- हुनु पर्नेछ ।

शैक्षिक बचत खाता (Educational Saving Account)

- विद्यार्थी तथा शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तित्वहरुले खोल्न सक्नेछन् ।
- न्यूनतम मौज्दात रु. १,०००/- हुनु पर्नेछ ।

कर्मचारी बचत खाता (Employee Saving Account)

- कुनै पनि संघ–संस्था/व्यवसायका कर्मचारीहरुले खोल्न सक्नेछन ।
- न्यूनतम मौज्दात रु. ५००/- हुनुपर्नेछ ।

दिर्घकालीन बचत खाता (Long Term Saving Account)

- यस खाता ५/१०/१५ वर्षको लागि खोल्न सकिनेछ ।
- दैनिक/साप्ताहिक/मासिक निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

क्रमिक बचत खाता (Recurring Saving Account)

- दैनिक/साप्ताहिक/मासिक जतिपनि रकम जम्मा गर्न सकिने छ ।
- यस खाता अवधि समाप्त हुनु अगावै रकम झिक्नु परेमा ब्याज पाइने छैन ।

आवधिक बचत खाता (Fixed Deposit Account)

  • ३ वर्ष वा सो भन्दा माथिको समयको ब्याजदर आपसी समझदारीमा तोकिने छ ।
  • ३ वर्ष वा सो भन्दा माथिको समयको ब्याजदर आपसी समझदारीमा तोकिने छ ।