दर्ता नं : ७९/२०५४/५५
आज: २०७९-चैत-१० गते, शुक्रबार

कर्मचारी बचत खाता (Employee Saving Account)

- यस खाता कुनै पनि संघ–संस्था/व्यवसायका कर्मचारीहरुले खोल्न सक्नेछन ।

- न्यूनतम मौज्दात रु. ५००/- हुनुपर्नेछ ।

- वार्षिक १०% ब्याज प्रदान गरिने छ ।