दर्ता नं : ७९/२०५४/५५
आज: २०७९-चैत-१० गते, शुक्रबार

आवधिक बचत खाता (Fixed Deposit Account)

 अवधि  र्षिक ब्याजदर   त्रैमासिक ब्याजदर
 ६ महिना  १० प्रतिशत  १० प्रतिशत
 १ वर्ष  ११ प्रतिशत  ११ प्रतिशत
 २ वर्ष  १२ प्रतिशत  १२ प्रतिशत
 ३ वर्ष  १३ प्रतिशत   १३ प्रतिशत

नोटः
३ वर्ष वा सो भन्दा माथिको समयको ब्याजदर आपसी समझदारीमा तोकिने छ ।
३ वर्ष वा सो भन्दा माथिको समयको ब्याजदर आपसी समझदारीमा तोकिने छ ।