दर्ता नं : ७९/२०५४/५५
आज: २०७९-चैत-१० गते, शुक्रबार

साधारण बचत खाता (General Saving Account)

- चाहेको जति पनि रकम राख्न र झिक्न सकिने छ ।
- न्यूनतम मौज्दात रु. ५००/- हुनु पर्नेछ ।
- वार्षिक ८ % ब्याज प्रदान गरिने छ ।