दर्ता नं : ७९/२०५४/५५
आज: २०७९-चैत-१० गते, शुक्रबार

विशेष बचत खाता (Special Saving Account)

- चाहेको जति पनि रकम राख्न र झिक्न सकिने छ ।
- न्यूनतम मौज्दात रु. ५,०००/- हुनु पर्नेछ ।
- ब्याजदर १० % प्रदान गरिनेछ ।
- ब्याज प्रत्येक ३/३ महिनामा खातामा जोडिने छ ।