दर्ता नं : ७९/२०५४/५५
आज: २०७९-चैत-१० गते, शुक्रबार

जेष्ठ नागरिक बचत खाता (Senior Citizen Saving Account)

- यस खाता ५० वर्ष भन्दा माथीका जेष्ठ नागरिकहरुले खोल्न सक्ने छन् ।

- न्यूनतम मौज्दात रु. १,०००/- हुनु पर्नेछ ।

- वार्षिक ११ % ब्याज प्रदान गरिने छ ।